Ikääntyvien fysioterapia

Ikääntyvien fysioterapia

Fyysinen toimintakyky on merkittävä tekijä ihmisen hyvän elämänlaadun ylläpitäjänä. Hyvä fyysinen toimintakyky ylläpitää itsenäistä selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa, kuten ruokailussa ja pukeutumisessa. Ikääntymisen myötä psyykkinen-, fyysinen- ja sosiaalinen toimintakyky voivat heiketä, mutta fysioterapian keinoin pystymme vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti elämänlaadun parantumiseen.

Fysioterapialla tuetaan mm. tasapainon ja lihasvoimien ylläpysymistä ja kohentumista, kipujen lievittymistä, nivelliikkuvuuksien paranemista, sekä kuntoutujan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tavoitteena on laatia kuntoutujan ja tarvittaessa omaisten kanssa yhdessä yksilöllinen ja mielekäs harjoittelukokonaisuus. Fysioterapeutti voi tarvittaessa ohjata myös esim. hoitohenkilökuntaa ikääntyneen toimintakyvyn tukemisessa.

Ikäihmisten fysioterapiaa toteutetaan vastaanotolla, tehostetun palveluasumisen yksiköissä tai asiakkaan kotona. Lääkärin lähetteellä fysioterapiasta saa Kela-korvauksen, joka on korotettu, kun terapia tapahtuu kotikäyntinä. Fysioterapiaan voi tulla myös ilman lähetettä.

Haluan että minuun otetaan yhteyttä: