Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia on yrityksemme ydinosaamista ja terapeuteillamme on pitkä kokemus ja runsaasti täydennyskoulutusta neurologisen fysioterapian alalta. Fysioterapia toteutetaan aina kuntoutujan lähtökohdista käsin.

Neurologiset oireet liittyvät erilaisiin keskus- tai ääreishermoston sairauksiin tai vaurioihin, kuten:

  • MS-tauti
  • Aivoverenkiertohäiriö
  • Selkäydin- tai aivovaurio
  • Lihassairaus (esim. ALS)
  • Parkinsonin tauti
  • Dystonia
  • Kehitysvamma, CP-vamma

Neurologisessa fysioterapiassa pyritään kohentamaan tai ylläpitämään kuntoutujan toimintakykyä, jota sairaus tai vamma heikentää. Fysioterapia perustuu aina alkukartoitukseen, jonka perusteella yhteistyössä kuntoutujan ja tarvittaessa omaisten kanssa laaditaan yksilöllinen terapiasuunnitelma ja tavoitteet. Yhteistyö kuntoutujan lähipiirin ja tarvittaessa myös esim. lääkärin tai muiden terapeuttien kanssa on tärkeä osa fysioterapiaa.

Terapeuttiemme hyödyntävät laajaa osaamistaan valitakseen kunkin kuntoutujan tarpeiden mukaiset menetelmät tuloksekkaan fysioterapian toteuttamiseksi. Eri menetelmillä voidaan mm. tukea kuntoutujan liikkumiskykyä, lievittää lihasten ja nivelten jäykkyyttä, vahvistaa lihaksia, kohentaa tasapainoa ja helpottaa kiputiloja. Olennainen osa fysioterapiaa on myös mahdollisuuksien mukaan tukea kuntoutujan omaa aktiivisuutta toimintakyvyn ylläpitämiseksi, sekä yhdessä pohtia keinoja arjesta suoriutumisen helpottumiseksi.

Fysioterapiaan voit hakeutua joko itsemaksavana tai maksusitoumuksella, jossa maksajana toimii esimerkiksi KELA, vakuutusyhtiö tai oma kotikunta. Fysioterapia toteutetaan tarpeen mukaan joko vastaanotolla, kotikäynteinä tai allasterapiana.

Haluan että minuun otetaan yhteyttä: